Impressum Gegevensbescherming

Hotel zonlicht

Volgens § 5 Abs. 1 van de Oostenrijkse e-commercewet (ECG) en 24 van de mediawet, kondigen wij ons hierbij aan als de exploitant van deze website:

Hotel zonlicht
Kramer KG
Griesbachwinkl 2
5761 Maria Alm am Steinernen Meer

Tel.: +43 (0) 6584 77 02
Mail: info@hotel-sonnenlicht.at
Web: www.hotel-sonnenlicht.at

Concept, schermontwerp & technische uitvoering

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (begane grond)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstrae
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mailadres: office@pinzweb.at

Inhoud van het online aanbod

Hotel Sunlight aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Hotel Sunlight met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat Hotel Sunlight opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Hotel Sunlight behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden, zogenaamde “links”, die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Hotel Sunlight vallen, zou aansprakelijkheid alleen in werking treden in het geval dat Hotel Sunlight op de hoogte was van de inhoud en dit zou technisch mogelijk en redelijk zijn om gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. Hotel Sunlight verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud op het moment dat de links werden gemaakt. Hotel Sonne heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte of gelinkte pagina’s. Om deze reden distantieert Hotel Sunlight zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte of verbonden pagina’s die sinds het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen de eigen website geplaatste links en verwijzingen, alsmede op inzendingen van derden in door de onderneming opgezette diensten zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links.

Auteursrecht en merkenrecht

Foto tegoed : Eigen en regio Hochkönig

Hotel Sunlight streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, audiodocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die het zelf heeft gemaakt of om licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, video sequenties en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken alleen omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door Hotel Sunlight blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina’s. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hotel Sunlight.

Auteursrecht / aansprakelijkheid

Met betrekking tot de technische eigenschappen van internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, juistheid en volledigheid van de op internet ter beschikking gestelde informatie. Er is ook geen garantie voor de beschikbaarheid of werking van deze website en de inhoud ervan. Iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, door welke oorzaak ook ontstaan, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, is uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name opslag in databases, vermenigvuldiging en elke vorm van commercieel gebruik, evenals openbaarmaking aan derden, zelfs in delen of in herziene vorm, zonder toestemming van de betreffende organisatie is verboden. Elke integratie van afzonderlijke pagina’s van ons aanbod in externe frames is verboden.

Diversen

Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Als u niet wilt dat wij uw IP-adres, taalinstelling, apparaat enz. analyseren, raden wij u aan de browser-add-on Google Analytics te gebruiken om Google Analytics te deactiveren. De browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft je meer controle over welke gegevens op de websites die je bezoekt door Google Analytics worden vastgelegd. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden doorgegeven aan Google Analytics.

Als u deze functie wilt gebruiken, download dan de add-on en installeer deze voor uw huidige webbrowser. De browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Downloaden

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden

Privacy en cookies

Verklaring gegevensbescherming volgens de Telecommunicatiewet (TKG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (DSG)

Gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail heeft doorgegeven, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. De ter beschikking gestelde gegevens worden alleen doorgestuurd naar de verantwoordelijke vestiging in het bedrijf.
Wij verzekeren u dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevens opslag

De aan ons ter beschikking gestelde gegevens worden slechts bewaard totdat het doel is bereikt waarvoor ze aan ons zijn toevertrouwd. Indien wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, zullen deze worden nageleefd.
Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij de opgeslagen gegevens in uw opdracht verwijderen. Als uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd, zullen we deze corrigeren op basis van uw informatie.

Wijzig de cookie-instellingen

In uw browserinstellingen (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) kunt u aangeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar je deze instellingen precies kunt vinden, hangt af van je browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u de betreffende instellingen vinden.

Online geschillenbeslechting

De EU-verordening inzake online geschillenbeslechting in consumentenzaken (nr. 524/2013) is van kracht sinds 9 januari 2016. Geschillen tussen consumenten en retailers in verband met online verkoopcontracten of online servicecontracten kunnen via onderstaand online platform worden beslecht.
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. We gebruiken ze uitsluitend voor een bepaald doel en geven ze alleen door aan derden als ze in onze uitdrukkelijke instructies bijdragen aan de vervulling van het doel. Volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU ( AVG ) en volgens de Federale Staatscourant 2017/120 ( KOPPELING ) van de Republiek Oostenrijk met definitieve ingang op 25 mei 2018, hebben gebruikers het recht om gratis informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over hen hebben opgeslagen. Daarnaast heeft elke klant of gebruiker het recht om op elk moment onjuiste gegevens te corrigeren, zijn of haar persoonsgegevens te blokkeren en te verwijderen, zolang er geen wettelijke bewaar- of meldingsplicht is.

Share-functie: “Shariff”

Als deelfunctie gebruikt deze website alleen de gegevensbeschermingsveilige knoppen van “Shariff”, een project van c´t voor meer privacy op internet. Deze buttons vervangen de gebruikelijke social media share buttons van sociale netwerken en zijn alleen grafisch geïntegreerd. U kunt meer informatie vinden hier .